30 september 2008

Läxförhör i FRA-frågan:
Frågor som varje riksdagsledamot bör svara på

Bloggaren Emma/opassande skriver att det är dags att läxförhöra politiker angående FRA-lagen. Jag håller med. Nedan lägger jag fram ett förslag till lista med frågor som varje riksdagsledamot bör kunna besvara. Frågorna är delvis mina egna påhitt, delvis är de ihopsamlade från bloggare och deras kommentatorer.

 1. "FRA har en egen version av personuppgiftlagen. FRA:s version av personuppgiftslagen ger myndigheten möjlighet att registrera partipolitisk och religiös tillhörighet, samt sexuell läggning."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

 2. "Det trafikdata som FRA får tillgång till i samverkanspunkterna kan användas för att bedriva åsiktsregistrering."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

 3. "Jag har belägg för att övervakning av trafikdata från internationell trafik är ett effektivt sätt att finna terrorister."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

 4. "I samband med regeringens utspel om förändringar i FRA-lagen den 25/9 görs ett antal påståenden:

  1. att en särskild domstol ska pröva tillstånd till signalspaning. Jag har en klar bild av vilken sorts beslutsunderlag domstolen kommer att behöva och är beredd att redogöra för detta.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  2. att signalspaningen skall vara avgränsad till vissa trafikstråk [...]. Jag vet vad ett trafikstråk är, och är beredd att besvara frågan om någon ställer den till mig."

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  3. att om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras. Jag anser att själavårdande samtal är den enda typ av samtal som behöver ett särskilt skydd."

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  4. att trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige får inte signalspanas. Det är tekniskt möjligt att med säkerhet avgöra om avsändare och mottagare befinner sig i Sverige.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  5. att inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år. Det räcker med att inget trafikdata får sparas i mer än ett år - aggregerad information är aldrig integritetskränkande.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  6. att kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag. Jag vet vilken information som den enskilde behöver uppge för att kontrollmyndigheten ska kunna avgöra om övervakning skett i enlighet med lag.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

 5. "Jag anser mig ha fullgott beslutsunderlag för att självständigt ta ställning i FRA-lagen. I denna fråga röstar jag enligt min egen övertygelse."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

Jag hoppas få kommentarer till frågorna ovan och lovar att göra minst en ny sammanställning om jag får bra kommentarer. Nästa steg blir att avgöra hur frågorna ska ställas. Eftersom jag är en yrkesarbetande trebarnsfar så ser jag gärna att någon tar vid efter mig och hittar på ett bra sätt att ställa frågorna till riksdagsmännen, samt administrerar svaren. Någon?

Tillägg efter publicering:

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Etiketter: , ,


20 september 2008

Hur svårt kan det vara?

Ja, hur svårt kan det vara att säga:

Vi hade fel. Frågan var svårare än vi trodde. Vi band upp oss för en linje baserat på en myndighets inrådan innan vi själva förstått implikationerna själva. Men nu river vi upp, gör om och gör rätt.
Men så kan naturligtvis inte en svensk statsminister säga. För hur skulle det se ut om statsminister erkände att de gjort fel? Spinndoktorerna skulle få en kollektiv hjärtattack, och hur skulle det se ut?

Jaja. Trevlig helg iallafall!

09 september 2008

Tolgfors idkar tomgångsretorik

Den som samtidigt begriper innebörden av begreppen sociogram och trafikmönster kan inte skriva som Tolgfors gör i sitt förutsägbara svar på DN Debatt:
Begreppen har inte samma innebörd. Ett sociogram utgår från en individ medan ett trafikmönster visar trafikflöden oavsett vem eller vad som kommunicerar.

Naturligtvis är det ingen som tror att begreppen skulle vara utbytbara. Men trafikmönster kan användas som råmaterial för att bygga sociogram, vilket är den uppenbara poäng som Klamberg & al pekar på. Så vad menar Tolgfors, som självklart förstått innebörden av bägge begreppen? Jag tror inte att han menar någonting alls med det han skriver, det är bara tom retorik. Det han säger ska låta trovärdigt för folk som inte är så insatta eller intresserade av frågan, samtidigt som det är ett nålstick mot Klamberg & co:s trovärdighet.

Själv är jag på väg till jobbet nu, men det ska bli intressant att ikväll läsa nedmonteringen av det "svar" som Tolgfors presterat. Ovanstående är långt ifrån det enda som är uppenbart missvisande i hans artikel.

mvh /PolitruckLäs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Etiketter: , , ,


04 september 2008

Vem hade inte förstått FRA-lagen sa ni? (Del 2)

Fick ett mail:

> Och nu kontrar Allan Widman i [SvD]:
>
> <http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1658293.svd>
>
> Samtliga underskrivare i [DN] arikeln har fått det hela om "bakfoten".

Det som är svårast att få reda på är var missförståndet ligger någonstans. Det finns ju bara en överordnad fråga i FRA-debatten, och den är väldigt svår att missförstå:

Är det rimligt att ge staten teknisk/juridisk möjlighet att massövervaka?

De som svarar ja (=tycker att massövervakning är rimligt) kan ägna sig åt att diskutera teknik, juridik, riskhantering, mänskliga rättigheter, principer för kostnadsfördelning... och allt annat som blir nödvändigt. Här finns goda chanser att missförstå saker.

De som svarar nej (och alltså inte tycker att massövervakning är rimligt) har ingen större chans att missuppfatta särskilt mycket. Vad skulle de kunna missuppfatta?


mvh /Jan Garefelt

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Etiketter: , , ,


03 september 2008

Vem hade inte förstått FRA-lagen sa ni?

Mark Klamberg, Mikael Nilsson och Anna Pettersson skriver på DN-debatt idag.

Artikeln innebär en total sågning av röstningen om FRA-lagen i riksdagen den 18/6: ledamöterna hade inte en chans att förstå vad de röstade för, frågan är om ens regeringen begripit lagens konsekvenser.

Jag hoppas innerligen att någon journalist frågar Tolgfors & co "Tror du att de som skrev under artikeln på DN-debatt har förstått lagen?".


mvh /Jan Garefelt

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]