30 september 2008

Läxförhör i FRA-frågan:
Frågor som varje riksdagsledamot bör svara på

Bloggaren Emma/opassande skriver att det är dags att läxförhöra politiker angående FRA-lagen. Jag håller med. Nedan lägger jag fram ett förslag till lista med frågor som varje riksdagsledamot bör kunna besvara. Frågorna är delvis mina egna påhitt, delvis är de ihopsamlade från bloggare och deras kommentatorer.

 1. "FRA har en egen version av personuppgiftlagen. FRA:s version av personuppgiftslagen ger myndigheten möjlighet att registrera partipolitisk och religiös tillhörighet, samt sexuell läggning."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

 2. "Det trafikdata som FRA får tillgång till i samverkanspunkterna kan användas för att bedriva åsiktsregistrering."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

 3. "Jag har belägg för att övervakning av trafikdata från internationell trafik är ett effektivt sätt att finna terrorister."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

 4. "I samband med regeringens utspel om förändringar i FRA-lagen den 25/9 görs ett antal påståenden:

  1. att en särskild domstol ska pröva tillstånd till signalspaning. Jag har en klar bild av vilken sorts beslutsunderlag domstolen kommer att behöva och är beredd att redogöra för detta.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  2. att signalspaningen skall vara avgränsad till vissa trafikstråk [...]. Jag vet vad ett trafikstråk är, och är beredd att besvara frågan om någon ställer den till mig."

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  3. att om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras. Jag anser att själavårdande samtal är den enda typ av samtal som behöver ett särskilt skydd."

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  4. att trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige får inte signalspanas. Det är tekniskt möjligt att med säkerhet avgöra om avsändare och mottagare befinner sig i Sverige.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  5. att inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år. Det räcker med att inget trafikdata får sparas i mer än ett år - aggregerad information är aldrig integritetskränkande.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

  6. att kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag. Jag vet vilken information som den enskilde behöver uppge för att kontrollmyndigheten ska kunna avgöra om övervakning skett i enlighet med lag.

   Ja - jag håller med.
   Nej - jag håller inte med.

 5. "Jag anser mig ha fullgott beslutsunderlag för att självständigt ta ställning i FRA-lagen. I denna fråga röstar jag enligt min egen övertygelse."

  Ja - jag håller med.
  Nej - jag håller inte med.

Jag hoppas få kommentarer till frågorna ovan och lovar att göra minst en ny sammanställning om jag får bra kommentarer. Nästa steg blir att avgöra hur frågorna ska ställas. Eftersom jag är en yrkesarbetande trebarnsfar så ser jag gärna att någon tar vid efter mig och hittar på ett bra sätt att ställa frågorna till riksdagsmännen, samt administrerar svaren. Någon?

Tillägg efter publicering:

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Etiketter: , ,


Kommentarer:
Bra initiativ!

"att inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år. Det räcker med att inget trafikdata får sparas i mer än ett år - aggregerad information är aldrig integritetskränkande."

aggregerad kan bytas ut mot "uppsamlad" för att frågan ska vara lättare att förstå.
 
Här är ett par sätt att ställa frågorna till JA-sägarna:

1. Via epost (t.ex. länken hos opassande.se, uppe till höger "maila riksdagen"
- Billigt och enkelt
- Viktigt att det inte blir ett "massutskick" i bemärkelsen att varje riksdagsman ser alla andras epostadresser (det är det mest tydliga tecknet på massutskick). Istället bör det gå ett personligt mail till varje riksdagsledamot, helst med "Hej X!" där X byts ut mot förnamn
2. Vi samlar ihop ett gäng bloggare som kan tänka sig ringa upp enskilda riksdagsledamöter, och delar upp listan..
- Mer administrativt
- Klart fler svar
- Större medieexponering sannolikt
- Längre tid
 
Bra frågor. Det gäller väl bara att undvika frågeställningar av typen "Har du slutat slå din fru?"

Punkten 2: Ändra gärna Det trafikdata som FRA får tillgång till i samverkanspunkterna till får tillgång till efter domstolens beslut. Annars riskerar man bara påpekanden om att FRA minsann inte kommer att ha tilgång till några samverkanspunkter.

Förslag på ytterligare påståenden:

1. Underrättelseskyldigheten vid felaktig avlyssning gäller även inhämtning av trafikdata.

2. Det behövs ingen ytterligare reglering av FRA:s informationsutbyte med andra länder. Varken FRA:s export eller import av sökebgrepp eller råmaterial (t.ex. trafikdata) behöver regleras i lag.

3. FRA får inte rätt att spana på trafik som börjar eller slutar i Sverige. Det är alltså endast transittrafik som FRA får inhämta.

Den sista frågan tycker jag är befogad, eftersom jag befarar att vissa ledamöter tror att FRA inte ska få spana mot objekt i Sverige.

/Jonas
 
Mycket bra. Har du en plan hur du skall få svar från ett tiotal representater från varje parti?
 
Tack för bra kommentarer.

I eftermiddag/kväll kommer jag att ha tillfälle att göra en ny version baserat på kommentarer.

@tni: det finns en tanke på att dela upp kontaktjobbet på flera frivilliga som kontaktar riksdagsledamöterna. Vi får se vart det tar vägen - första steget är att producera bra frågor.
 
har skickat en version av frågorna själv till några led fr olika partier.
Har fått ett svar: att han inte förstod frågorna. (G Andrén)
 
man ska inte hoppas på att så många svarar....
 
Bra initiativ!
Mycket intressant att se om det finns någon som klarar av det där quizet!!
Keep it up!
 
@lars-erick: OK. Jag har för övrigt fått kommentarer från annat håll att vissa av frågorna behöver göras mer lättfattliga. Problemet är att om man breder ut sig för mycket så är det bara vi redan bitna som orkar läsa färdigt. Det blir till att sovra hårt bland frågorna.

Det du säger inte bara bekräftar den bild Mark Klamberg & compagnie förde fram i sin debattartikel på DN Debatt (att ledamöterna inte hade tillgång till korrekt beslutsunderlag) - det är värre ändå.

Ledamöterna är för lite insatta i teknik och demokrati för att förstå konsekvenserna av FRA-besluten. Detta gäller förmodligen såväl borgerligheten som vänstern och miljöpartiet. Vissa är för, andra är emot. Ingen förstår konsekvenserna.

Som ytterligare lök på laxen har jag nyligen talat med en folkpartistisk riksdagsledamot. Hon kommer att rösta för förändringarna baserat på information hon inte kan föra vidare, information som är hemlig! Vad kan man säga?

Det enda parti vars ledning är i närheten av att förstå konsekvenserna av FRA-lagens konsekvenser är Piratpartiet - och de behandlas med ett milt överseende av massmedia. PP kommer knappast till tals annat än i anslutning till någon hurtfrisk demonstration, och då i rollen som pajasar.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]