25 februari 2007

Om alliansen och abort

I dagens DN finns ett inlägg från ett par kristna (den katolske biskopen Anders Arborelius och pingströrelsens föreståndare Sten-Gunnar Hedin) som hotar att motarbeta alliansen i nästa val - om inte regeringen går på deras linje i abortfrågan förstås. De kallar hotet för att de "vädjar" till regeringen. Jag har inte följt frågan särskilt noga men undrar lite grand över hur skribenterna resonerar rent strategiskt.

Vad är de mer fundamentalistiskt lagda kd-väljarnas alternativ till att rösta på kd? Sofflocket skulle jag tro, vilket förstås är illa nog för alliansens valstrateger. Men om alliansen faller till föga för vädjandet så förlorar de istället mycket dyrbarare röster - såna väljare som tvekar mellan vänster och höger. Varje sån röst räknas två gånger - en gång som en egen förlorad röst och en gång som vinst för motståndarna. Alliansen har helt enkelt inte råd att gå på skribenternas linje.

Om alliansen sen vinner valet så har Arborelius/Hedin bränt sina skepp och marginaliserat sig själva. Om alliansen å andra sidan förlorar nästa val, ja då har vi en ny regering som tycker likadant som den nuvarande (och den förra) i fråga om abort.

Herrarnas debattinlägg går alltså att korta ned till "Vi har inte tänkt igenom vårt inlägg. Amen".


/Politruck.

16 februari 2007

FRA låtsas missförstå kritik

Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA skriver på Svd Brännpunkt idag:

Ska vi ha en egen underrättelsetjänst i vårt land eller ska vi förlita oss på andra? Den frågan ställer man sig när man läser Wilhelm Agrells och Oscar Swartz artiklar på Brännpunkt den 10 februari och nu Anne Rambergs. Alla tre för till torgs den felaktiga föreställningen att syftet med de aktuella lagförslagen är att FRA ska avlyssna hela svenska folket.

Ovanstående är ett prima exempel på hur man kan debattera genom att låtsas missförstå kritik.

FRA menar att de inte alls kommer att avlyssna "hela svenska folket" medan tunga integritetsvänner som Anne Ramberg, Oscar Swartz och Wilhelm Agrell påstår att det kommer FRA visst att göra. Ur sina respektive perspektiv ljuger ingendera parten, men rent objektivt sett så kan bara en part ha rätt. Vilken? Jag vet vad jag tycker.

Såhär resonerar jag: det är i ögonblicket som information analyseras som övervakning äger rum, oavsett om analysen sker maskinellt eller av en människa. Söker man efter nyckelord i all trådbunden trafik som passerar Sveriges gränser så övervakar man all den trafiken. Avsändare och mottagare är därmed övervakade.

Såhär tror jag att FRA med flera resonerar: det är först när en människa gör ett utdrag ur databaserna med trafik som övervakning sker. Om ingen människa tar del av information om dig eller dina samtal så är du inte övervakad.

Hur resonerar du?

/Politruck

Etiketter:


11 februari 2007

Nöff nöff

Enligt SvD så har svenska högerextremister börjat registrera meningsmotståndare och judar i ett eget uppslagsverk. Jag kollade in sajten, och till ingens förvåning så var det ett taffligt hopkok. Den som sett "information" från "nationalister" (host) förut blir inte överraskad. Det är den vanliga soppan uppblandad med vad som ser ut som stommar till artiklar om meningsfränder och meningsmotståndare. Ännu så länge är de ingenting att räkna med ens som nischuppslagsverk och jag måste säga att jag är skeptisk till att de någonsin själva producerar något användbart.

Det enda nyhetsvärdiga är att de diskuterar vilka journalister som är judar och vilka som inte är det. Om en journalist står att han egentligen inte borde kategoriseras som jude eftersom han bara är judisk på fädernet, om en annan står att han är svensk-judisk journalist. Varför bemödar de sig med att samla sådan information? Knappast för att skicka julkort iallafall!

Normalt sett är jag för full yttrandefrihet. Typ: "Jag håller inte med dig, men jag är beredd att dö för din rätt att framföra din åsikt.". Samtidigt så oroar det mig när rasister sammanställer information om sina motståndare och hatobjekt. Den typen av verksamhet kan mycket väl vara lika farlig för yttrandefriheten som dålig lagstiftning på området. Eller farligare. Hur ska det balanseras?

Jag tycker att hatbrott borde bemötas med en sammanhållen lagstiftning som inte gör skillnad på hatbrott mot judar, muslimer, homosexuella eller vilka som är föremål för hatbrottet. Att registrera motståndare efter etnisk tillhörighet hör definitivt till det som jag tycker borde vara straffbart. Även om de skulle börja skicka julkort...


/Politruck

10 februari 2007

Att skilja agnarna från vetet

Hittade till SvD:s Brännpunkt och en artikel av Wilhelm Agrell där han ställer den tämligen motiverade frågan "Vem ska väktarna vakta?". Agrells fråga är naturligtvis motiverad, men jag undrar om han inte utelämnar en minst lika viktig fråga:

Går den insamlade informationen ens att använda till att lösa FRA:s uppgifter?

Det svåra är inte att ta fram en lista som innehåller alla som kan misstänkas vara terrorister, det klarar vilket apskaft till programmerare som helst. För att lösa den uppgiften räcker det med att ta fram en fullständig lista över alla som ringer, surfar eller mailar.

Nej, det svåra är att på ett ekonomiskt vis ta fram en användbar lista över misstänkta terrorister. Jag tror att det är extremt besvärlig uppgift att lösa, även om man har briljanta mänskliga analytiker som har betydligt bättre informationskällor än brus från Internet. Fast det är klart, det ligger i populismens natur att strunta i sådana detaljer.

Våra politiker måste ta bladet från munnen och gemensamt sätta stopp för populisterna bland sina partikollegor. Oavsett om populisterna heter Pehrson, Odenberg eller Bodström. Detta är för viktigt för att ta partihänsyn.

/Politruck

Övervakningspopulism!

Det finns ett ord som bättre än alla andra beskriver det som skett på integritetsområdet efter 11 september 2001:

Övervakningspopulism.

Smaka på det, för det kommer att fortsätta att vara aktuellt länge än.

Flera politiker har lärt sig att de får massor med uppmärksamhet om de kastar ur sig övervakningsförslag. Det senaste exemplet i raden är försvarsminister Mikael Odenbergs (m) förslag som går ut på att FRA ska få jaga nyckelord i trådbunden trafik som passerar landets gränser. Till vilken nytta? Tyvärr är det ingen som kan svara på frågan med annat än att det är viktigt för rikets säkerhet, och att resten är hemligt. Hur argumenterar man mot det?

Det besvärliga i situationen är att populism fungerar bättre ju mindre folk i allmänhet vet om ämnet.Och medelsvenne vet väldigt lite om övervakning, dess risker, effektivitet och kostnader. Så fältet ligger helt öppet för populisterna. För det är väl bra att terroristerna hamnar i fängelset, eller hur? Och du vill väl inte att nätpedofiler ska antasta små barn? Tänkte väl det!

Finns det en chans att de politiker som inte är populister faktiskt lyckas tygla sina mer populistiskt lagda kollegor? De har ingen lätt uppgift, så de som försöker trots allt har min ohöljda respekt. Exempelvis Henrik Sjöholm (c) och Henrik von Sydow (m) argumenterar tungt och trovärdigt, men det finns kritik mot Odenbergs förslag i samtliga partier i riksdagen.

Men jag är ändå pessimist, jag tror att det kommer att bli betydligt värre innan det finns en chans att det blir bättre igen. Medelsvenne måste nog få smaka på övervakningens nackdelar innan det går att engagera folk.

/Politruck

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]