01 april 2007

Ta bort kyrkans vigselrätt!

I artikel efter artikel diskuterar kyrkans företrädare huruvida det är förenligt med just deras religiösa smak att viga homosexuella. När jag läser sånt blir jag så innerligt trött.

Äktenskap bör skyddas juridiskt eftersom det helt enkelt är enklast så. Äktenskap ur juridisk synvinkel handlar om hur egendom ägs, delas och ärvs av människor som väljer att leva tillsammans (och deras avkomma). Det har ingenting med saken att göra om de inblandade är fertila tillsammans eller inte. Den som påstår något annat försöker överföra sina religiösa föreställningar på andra.

Lösningen på frågan om kyrkor ska tvingas viga homsexuella eller inte är enkel: ta bort kyrkans juridiska vigselrätt och låt sen varje kyrka fatta sina egna beslut. Visst kan kyrkor även fortsättningsvis arrangera vigselceremonier om de vill, men de bör inte ha någon juridisk betydelse.

Varje äktenskap är (oavsett hur det slutar) ett livsprojekt som påverkar hela familjer. Reglerna kring äktenskap är därför alltför viktiga för att överlåta åt kyrkligt tyckande.

/Politruck

Länkar:

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]