30 augusti 2006

Datalagring für alle?

Debatten kring Thomas Bodström kamp för att övervaka EU:s alla laglydiga medborgare i syfte att skydda dem har tidvis gett intrycket att han står ensam på barrikaderna. Tyvärr stämmer inte detta. Även folkpartiets Johan Pehrson ställer sig bakom EU-direktivet om lagring av teletrafikdata, och även om det knorras om detta i de folkpartistiska leden, så står folkpartiet bakom honom.

Du som är borgerligt sinnad har alltså goda skäl att rösta på något annat parti än folkpartiet, om du vill undvika att stödja den övervakning som socialdemokraterna har tagit initiativ till. Centern är i detta avseende det pålitligaste partiet.

Har du din politiska hemvist på vänster planhalva, så finns också fullgoda alternativ i vänsterpartiet och miljöpartiet.

28 augusti 2006

Om kriget i Libanon...

I stort sett alla västerlänningar bortser från det faktum att alla stridande parter i denna konflikt använder metoder som varken är förenliga med folkrätt eller grundläggande humanism. Hizbollah lika väl som Israel.

De som hejar på Hizbollah ser inte att Hizbollahs anfall mot Israel är folkrättsvidrigt. Israelvänner lider av liknande synfel, fast naturligtvis åt andra hållet. Lite grand som på en fotbollsläktare.

Under tiden mals Libanon sönder.

Det vi ser i Libanon idag har sina rötter i västvärldens koloniala och antisemitiska förflutna. Men det är mest praktiskt att glömma det. Om vi minns det, så kanske vi måste ta ansvar.

/Politruck

26 augusti 2006

Fettskatt

Det är inne med ekonomiska styrmedel nu.

Läste i bladet att 40% av svenskarna tycker att chips, öl och godis borde vara belagt med högre moms än grönsaker. Mesigt! Om man nödvändigtvis vill ha en fettskatt, så borde skatten vara betydligt mer riktad:

1000 kronor per överviktskilo och år kunde vara lämpligt. Vikten intygas i självdeklarationen. Kontrollvägningen av slumpvis utvalda motiveras med omtanke om skattesmitarna.

De ökade skatteintäkterna kan användas till att sänka en annan skatt. Fett!

/Politruck

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]