18 december 2006

Om polisens prioriteringar

Läste i bladet att skånepolisens databas över yrkeskriminella är olaglig. Datainspektionen menar att databasens syfte - att hålla koll på regionens yrkeskriminella - är för allmänt hållet för att lagringen ska vara tillåten. Man baxnar.

Vi har i god demokratisk (nåja) ordning fått oss pådyvlat ett EG-direktiv om datalagring som syftar till att övervaka oss alla och envar utifallatt någon av oss skulle bli terrorist. Skyldiga såväl som oskyldiga, mormödrar såväl som barnbarn, politiker såväl som politrucker. Alla ska övervakas, alla ska med!

Men polisen får inte upprätta register över yrkeskriminella. Är det bara jag som tycker att det är en felprioritering?


/Politruck

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]